Umowa deweloperska – co musi się w niej znaleźć

Data dodania: 27.02.2017


Zakup domu od dewelopera to coraz częściej wybierana droga do posiadania własnego domu. Podstawą takiej współpracy jest odpowiednia umowa, która reguluje wszystkie prawa i obowiązki obu stron. Jak obecnie musi wyglądać umowa deweloperska – co musi się w niej znaleźć, na co zwrócić szczególną uwagę i czy można ją negocjować?  

Obowiązkowe elementy umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska obejmuje całe spektrum elementów związanych z procesem budowy domów przez wykonawcę, a następnie przeniesienia wszelkich praw do nieruchomości na nabywcę.

Podstawowe informacje, jakie bezwzględnie muszą się znaleźć w umowie, jaką przyszły właściciel domu zawiera z deweloperem obejmują między innymi:

  • cena nabycia nieruchomości,
  • wszelkie informacje techniczne (powierzchnia działki oraz użytkowa, stan prawny działki, ewentualnie obciążenia finansowe),
  • dokładnie określony zakres oraz standard wykonania prac związanych z wykończeniem wnętrza,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia prac, a więc planowany harmonogram budowy domu, a także termin przeniesienia praw własności na nabywcę;
  • wysokości oraz terminy wpłat nabywcy na poczet dewelopera prowadzącego inwestycję,
  • wszelkie dane dotyczące rachunku powierniczego oraz gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
  • ewentualne odsetki i kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy przez którąś ze stron.

Prospekt umowy deweloperskiej

Bardzo ważnym elementem umowy deweloperskiej jest także tak zwany prospekt informacyjny dewelopera. W tym dokumencie znajdują się wszelkie informacje odnośnie samej firmy deweloperskiej, jak i planowanej inwestycji budowlanej.

www.v4l.pl

Dzięki danym zawartym w prospekcie informacyjnym dewelopera, potencjalny nabywca domu może zapoznać się między innymi z ostatnimi ukończonymi inwestycjami firmy, ale także dane dotyczące gruntu, warunki odstąpienia od umowy czy cechy planowanego obiektu budowlanego.

Winter Holztechnik

Warto pamiętać, że deweloper ma obowiązek przekazać zainteresowanemu klientowi prospekt bez żadnych dodatkowych opłat – domaganie się zaliczki czy zawarcia jakiejkolwiek wstępnej umowy nie powinno mieć w tym przypadku miejsca.

Negocjacje umowy deweloperskiej

A czy zapisy umowy deweloperskiej można negocjować? W zasadzie zawsze można podjąć taką próbę, ale przed przystąpieniem do negocjacji warto dokładnie przeanalizować umowę i podjąć decyzję odnośnie tego, co można w niej zmienić. Dobrą podstawą do negocjacji jest fachowa opinia na temat szczegółowych zapisów umowy. Trzeba się też przygotować na to, że nie zawsze deweloper pójdzie nam na rękę, szczególnie jeśli chodzi o negocjacje cenowe.


Budowa domu? Polecamy deweloper Szczecin – nowoczesne i funkcjonalne domy